قرمز سبز آبي خاکستري
ناتوانترين مردم كسى است كه نيروى به دست آوردن دوستان ندارد ، و ناتوانتر از او كسى بود كه دوستى به دست آرد و او را ضايع گذارد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت