قرمز سبز آبي خاکستري
انديشيدن همانند ديدن نيست ، چه بود كه ديده‏ها چيزى را چنانكه نيست نشان دهد ، ليكن خرد با كسى كه از آن نصيحت خواهد خيانت نكند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت