قرمز سبز آبي خاکستري
دانش، گنجينه و كليد آن پرسش است . پس خدا رحمتتان كند بپرسيد كه به چهاركس پاداش داده مي شود : پرسشگر و گوينده و شنونده و دوستدار آنها . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت